Rejseregler, når du modtager dagpenge og kontanthjælp

Rejseregler, når du modtager dagpenge og kontanthjælp

Når man bliver forsørget af det offentlige, er der nogle helt specifikke regler for, hvornår man må rejse på ferie. Rejsebegrænsningerne gælder derfor både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Hvis man modtager dagpenge, skal man altså huske at tjekke reglerne, hvis man gerne vil rejse til udlandet, og tilsvarende skal man huske at gøre, hvis man er kontanthjælpsmodtager. Grunden til, at der er opsat sådanne former for regler, er, at det offentlige gerne vil holde øje med, at de penge, som man modtager fra det offentlige, ikke bliver brugt på den forkerte måde.

Hvis man ikke kan få økonomien til at fungere i hverdagen, er det nok ikke så smart at tage ud at rejse, da det altid koster en del penge at rejse. Disse penge kunne være brugt på noget bedre, hvis man har problemer med det daglige budget.

Rejse-regler for dagpengemodtagere

Som dagpengemodtager er der visse begrænsninger for, hvor man må rejse hen, og hvornår man må gøre det. Når man modtager dagpenge, er det, fordi man har mistet sit arbejde, det vil sige, at man er ledig. Når man er ledig, skal man derfor kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet – det er en af kravene, som man skal leve op til for overhovedet at kunne få tildelt dagpenge.

Man kan derfor ikke rejse væk mere end én dag af gangen, idet man skal kunne holde øje med sin post. Hvis man rejser alligevel, risikerer man, at man mister sine dagpenge. Man kan dog rejse lovligt ved at meddele det til jobcentret i god tid og sikre sig, at der ikke er mødepligtige aftaler eller lignende, som man går glip af, i rejsetiden.

Kilde: Billigakasseguide.dk.

Rejse-regler for kontanthjælpsmodtagere

Som kontanthjælpsmodtager er der også visse begrænsninger for rejser. Disse begrænsninger er noget mere skærpede. Hvis man modtager kontanthjælp opstår retten til at holde ferie først, når man har modtaget kontanthjælp i 12 kalendermåneder. Får man derfor kun kontanthjælp i en kort periode, har man altså ikke ret til at rejse.

Hvis man til gengæld har modtaget kontanthjælp over en længere periode, som overstiger de 12 kalendermåneder, som begrænsningen ligger på, har man altså ret til at holde ferie. Man har ret til at holde helt op mod 5 ugers ferie, og man må gerne rejse til udlandet. Man skal dog aftale med kommunen, om det kan lade sig gøre, at man holde ferie på det ønskede tidspunkt.